Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
16.12.2015

Ny dual-use kontrolliste forventes offentliggjort den 24. december 2015

Offentliggørelsen af den nye kontrolliste er en smule forsinket ift. tidligere udmeldinger.

Erhvervsstyrelsen forventer, at en ny opdateret kontrolliste over produkter og teknologi, der kræver eksporttilladelse, bliver offentliggjort den 24. december 2015 (jf. bilag I til Rådets forordning nr. 428/2009).

Offentliggørelse i EU-Tidende

Den nye kontrolliste bliver offentliggjort i EU-Tidende. Erhvervsstyrelsen holder lukket mellem jul og nytår, og derfor vil den nye kontrolliste først være tilgængelig på www.eksportkontrol.dk kort efter den 4. januar 2016.

Ændringer til kontrollisten

EU-Kommissionen har udarbejdet en oversigt over de ændringer, der er foretaget i den eksisterende kontrolliste.