Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
22.09.2021

Nye certifikatkoder for eksportangivelser i tolden

Toldstyrelsen oplyser, at der i forbindelse med ikrafttrædelsen af den nye dual-use-forordning gælder nye certifikatkoder for eksportangivelser til dual-use varer fra den 9. september 2021.

EU’s nye dual-use forordning (EU-forordning 2021/821) trådte i kraft den 9. september 2021. Med den nye forordning indføres nye retningslinjer for certifikatkoderne i eksportangivelser i tolden ved eksport af dual-use varer.

Hidtil har man skulle angive certifikatkoden ”X002” i rubrik 44.5 i eksportangivelsen for eksporter under alle typer dual-use eksporttilladelser. Fra den 9. september 2021 skal man i stedet anvende følgende koder, afhængigt af tilladelsestypen:

  • X060: Individuel eksporttilladelse
  • X061: Generel EU-eksporttilladelse nr. EU001
  • X062: Generel EU-eksporttilladelse nr. EU002
  • X063: Generel EU-eksporttilladelse nr. EU003
  • X064: Generel EU-eksporttilladelse nr. EU004
  • X065: Generel EU-eksporttilladelse nr. EU005
  • X066: Generel EU-eksporttilladelse nr. EU006
  • X067: Generel EU-eksporttilladelse nr. EU007
  • X068: Generel EU-eksporttilladelse nr. EU008
  • X070: Global eksporttilladelse

De nye certifikatkoder skal anvendes fra og med den 9. september 2021.

Bemærk, at der kan være vejledning om at anvende den gamle certifikatkode i vilkårene for eksporttilladelser, som Erhvervsstyrelsen har udstedt før den 9. september 2021. Der skal i disse tilfælde dog alligevel anvendes de nye certifikatkoder i eksportangivelsen.

Certifikatkoden ”Y901” skal fortsat anvendes for eksporter, der ikke er omfattet af eksportkontrol, men hvor KN-/HS-koden indikerer, at varen kan være omfattet af kontrollisten (bilag I til ovennævnte forordning).

Du kan læse mere om eksportangivelser for dual-use varer på skat.dk. Hvis du har spørgsmål om eksportangivelser og certifikatkoder, kan du kontakte Toldstyrelsen på 72 22 12 02.

Du kan læse mere om eksportkontrol generelt og de forskellige eksporttilladelsestyper på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.