Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
06.01.2015

Nye gebyrer for visse sager til Rusland og Iran pr. 1. januar 2015

Den 1. januar 2015 er nye regler om gebyrer for visse sager til Rusland og Iran trådt i kraft. Gebyrsatserne fremgår af bekendtgørelse nr. 1445 af 11. december 2014.

Rusland

For Rusland er gebyret 7.000 kr. for sager vedr. olieprodukter opført i bilag II til forordning nr. 833/2014 med senere ændringer.

Iran

For Iran er gebyrerne på henholdsvis 11.000 kr., 7.500 kr. og 3.000 kr. (ratebetalinger) nedsat til 2.500 kr.

Gebyrer for ansøgninger for sager til Syrien og vedrørende anti-tortur forordningen er uændrede.

For ansøgninger, der er indsendt inden den 1. januar 2015 opkræves gebyr efter de tidligere gebyrsatser, jf. bekendtgørelse nr. 143 af 17. februar 2014.

Med venlig hilsen

Team Global Handel og Sikkerhed
[email protected]
Erhvervsstyrelsen
Tlf.: 3529 1500