Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
07.12.2020

Nye sanktioner mod alvorlige krænkelser af menneskerettighederne

EU har besluttet at vedtage et nyt sanktionsregime mod alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i hele verdenen. Sanktionsregimet indeholde krav om indefrysning af midler, som tilhører de personer og enheder, som vil blive omfattet af bilag I til forordningen.

Det fremgår af:

P.t. er der ikke opført personer eller enheder på bilag I.

Ikrafttrædelsesdato: 8. december 2020.