Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
22.05.2019

Nye sanktioner mod cyberangreb, der truer EU

EU har vedtaget nye sanktioner til bekæmpelse af cyberangreb, der truer EU. De personer, virksomheder og organer, som er involveret i cyberangreb, skal have indefrosset deres midler, jf.

Bilag I vil på sigt indeholde oplysninger om de personer, virksomheder og organer, som skal være omfattet af indefrysning.

Ikrafttrædelsesdato: 18. maj 2019.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail eksportkontrol@erst.dk