Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
03.10.2017

Nye sanktioner mod Mali

EU har gennemført FN's Sikkerhedsråds Resolution 2374 (2017), der indfører sanktioner mod Mali. Resolutionen er gennemført ved:

Sanktionerne omfatter bl.a. krav om indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer. De personer og virksomheder som er omfattet af indefrysning vil med tiden komme til at fremgå af bilag I til forordningen.

Ikrafttrædelsesdato: 30. september 2017.