Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
16.10.2019

Nye sanktioner mod Nicaragua

EU har indført sanktioner mod Nicaragua på baggrund af undertrykkelsen af pressen og civilsamfundet og brugen af antiterrorlovgivning til at undertrykke afvigende meninger i Nicaragua.

Sanktionerne mod Nicaragua indebærer indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører de personer, virksomheder og organer, som er anført i bilag I til forordningen, jf.: 

Bemærk, at bilag I indtil videre er et tomt bilag.

Ikrafttrædelsesdato: 16. oktober 2019.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail eksportkontrol@erst.dk