Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
12.11.2019

Nye sanktioner på baggrund af Tyrkiets ikke-tilladte boreaktiviteter i det østlige Middelhav

EU har vedtaget restriktive foranstaltninger i form af indefrysning over for visse personer og virksomheder på baggrund af Tyrkiets ulovlige boreaktiviteter i forbindelse med kulbrinteefterforskning og -produktion eller kulbrinteudvinding vest og nordøst for Cypern i crypriotisk territorialfarvand, jf. 

Bemærk, at listen i bilag I over personer og virksomheder omfattet af indefrysning endnu ikke er tilgængelig.

Ikrafttrædelsesdato: 13. november 2019