Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Øvrige ansvarlige myndigheder

I Danmark er administration af Rådets forordning nr. 36/2010 om restriktive foranstaltninger over for Syrien med senere ændringer fordelt mellem flere myndigheder.

På Udenrigsministeriets hjemmeside under "Sanktioners retlige grundlag" er der en samlet liste over de ansvarlige myndigheder og de emner, som myndighederne er ansvarlige for.

Gå til Udenrigsministeriets hjemmeside