Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Olie- og gasindustrien

Ifølge en rådsforordning fra EU om restriktive foranstaltninger over for Syrien er det forbudt at udføre nøgleudstyr og nøgleteknologi til landet.

I henhold til Rådets forordning nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger over for Syrien som ændret ved Rådets forordning nr. 509/2012 er det forbudt at udføre nøgleudstyr og nøgleteknologi til syriske personer/enheder/organer eller til brug i Syrien til brug for: 

  • Efterforskning efter råolie og naturgas
  • Produktion af råolie og naturgas
  • Raffinering
  • Likvefaktion af naturgas

Det forbudte udstyr er opført i bilag VI til forordningen. Det er desuden forbudt at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed og finansiering i tilknytning til disse produkter. Det er virksomhedernes ansvar at sikre, at der ikke udføres produkter, der er opført på listen i bilag VI.

Teknisk vurdering af olie-/gasprodukter

I lighed med praksis på dual-use området er det som udgangspunkt virksomhedernes ansvar at undersøge, om produkterne er opført i bilag VI til forordningen og dermed er forbudte at udføre til Syrien