Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Olie- og gasindustrien

Ifølge EU's restriktive foranstaltninger over for Syrien er det forbudt at udføre nøgleudstyr og nøgleteknologi til landet.

I følgel Rådets forordning nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger over for Syrien er det forbudt at eksportere nøgleudstyr og nøgleteknologi til syriske personer, enheder, organer eller til brug i Syrien til brug for: 

  • Efterforskning efter råolie og naturgas
  • Produktion af råolie og naturgas
  • Raffinering
  • Likvefaktion af naturgas

Det forbudte udstyr er opført i bilag VI til forordningen. Det er desuden forbudt at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed og finansiering i tilknytning til disse produkter. Det er virksomhedernes ansvar at sikre, at der ikke eksporteres produkter, der er opført på i bilag VI.

Teknisk vurdering af olie-/gasprodukter

I lighed med praksis på dual-use området er det som udgangspunkt virksomhedernes ansvar at undersøge, om produkterne er opført i bilag VI til forordningen og dermed er forbudte at eksportere til Syrien