Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Ordforklaring til eksportkontrol

Her finder du forklaringer på de mest anvendte udtryk, der ofte benyttes i forbindelse med eksportkontrol.

  • Dual-use produkter (hyppigt anvendt udtryk) = produkter med dobbelt anvendelse, dvs. produkter og teknologier der kan anvendes civilt, men også i relation til visse uønskede formål.
  • Kontrollisten = bilag I tilEU-forordning 2021/821. Indeholder en lang liste over de produkter, der som udgangspunkt kræver en eksporttilladelse.
  • Bilag IV = bilag IV til EU-forordning 2021/821. Bilag IV er en delmængde af kontrollisten (bilag I). Bilag IV indeholder en liste over de mest kritiske produkter, som altid kræver en eksporttilladelse, dvs. også til andre EU-lande.
  • Catch-all = produkter, der ikke står opført på kontrollisten, men som alligevel kan være omfattet af krav om eksporttilladelse. Catch-all er en form for sikkerhedsnet under kontrollisten.
  • Kundetjek = et tjek, som Erhvervsstyrelsen kan foretage af de involverede parter i en handel, for at undersøge, om der er kritiske oplysninger om dem.
  • Teknisk bistand = bistand til eller servicering af produkter eller vejledning i brug af produkter med dobbelt anvendelse. Teknisk bistand kan både ske mundtligt, skriftligt og elektronisk.
  • Teknisk vurdering = tekniske eksperter, som Erhvervsstyrelsen samarbejder med, foretager en vurdering af, om et produkt er omfattet af reglerne om eksportkontrol (kontrollisten og catch-all)  eller omfattet af våbenloven.
  • Handelsrestriktioner = begrænsninger i handlen med visse produkter eller inden for visse områder (fx visse dele af olie-/gassektoren i Rusland). Handelsrestriktioner er også et andet ord for sanktioner mod et land.
  • Indefrysning = forbud mod at stille penge eller økonomiske ressourcer direkte eller indirekte til rådighed over for de personer, enheder eller organer, som er opført på indefrysningsbilagene til EU's forordninger om sanktioner.