Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Ordforklaring til eksportkontrol

Her finder du forklaringer på de mest anvendte udtryk, der ofte benyttes i forbindelse med eksportkontrol.

  • Bilag IV = bilag IV til forordning nr. 428/2009. Bilag IV er en delmængde af kontrollisten (bilag I). Bilag IV indeholder en liste over de mest kritiske produkter, som altid kræver en eksporttilladelse, dvs. også til andre EU-lande.
  • Catch-all = produkter, der ikke står opført på kontrollisten, men som alligevel kan være omfattet af krav om eksporttilladelse, hvis de skal anvendes ifm. masseødelæggelsesvåben. Catch-all er en form for sikkerhedsnet under kontrollisten.
  • Dual-use produkter (hyppigt anvendt udtryk) = produkter med dobbelt anvendelse.
  • Handelsrestriktioner = begrænsninger i handlen med visse produkter eller inden for visse områder (fx visse dele af olie-/gassektoren i Rusland). Handelsrestriktioner er også et andet ord for sanktioner mod et land.
  • Indefrysning = det er forbudt at stille penge eller økonomiske ressourcer direkte eller indirekte til rådighed over for de personer, enheder eller organer, som er opført på indefrysningsbilagene til EU's forordninger om sanktioner.
  • Kontrollisten = bilag I til forordning nr. 428/2009. Indeholder en lang liste over de produkter, der som udgangspunkt kræver en eksporttilladelse.
  • Produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, dvs. med civil anvendelse, men kan også anvendes til militært brug eller i forbindelse med masseødelæggelsesvåben.
  • Tjek af kunde = et tjek, som Erhvervsstyrelsen foretager af, om de involverede parter i en handel er kendt i forbindelse med masseødelæggelsesvåben, og om parterne står opført på div. indefrysningsbilag. Sidstnævnte gælder primært i forbindelse med landet omfattet af EU's sanktioner, fx Iran og Rusland.
  • Teknisk bistand = bistand til eller servicering af produkter eller vejledning i brug af xx produkt både mundtligt, skriftligt og elektronisk.
  • Teknisk vurdering = tekniske eksperter, som Erhvervsstyrelsen samarbejder med, foretager en vurdering af, om et produkt er omfattet af reglerne om eksportkontrol (kontrollisten og catch-all)  eller omfattet af våbenloven.