Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Overtrædelse af sanktioner

Hvis man overtræder sanktioner, der er vedtaget i FN eller EU, kan det straffes med bøde eller fængsel.

Overtrædelse af sanktioner kan straffes med bøde eller fængsel i op til fire måneder. Under særligt skærpende omstændigheder kan overtrædelsen medføre fængselsstraf i op til fire år. Overtrædelse af sanktioner straffes i henhold til straffelovens § 110 c. Overtrædelser af forbuddet mod finansiering af terrorisme er omfattet af straffelovens § 114 b.

Gå til straffeloven