Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Produkter til luft- og rumfartsindustrien

Salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologier egnet til brug i luft- og rumfartsindustrien til Rusland er forbudt.

Forbuddet mod eksport til Rusland af produkter og teknologier egnet til brug i luft- og rumfartsindustrien, og som er opført i bilag XI til forordning nr. 833/2014 (se side 99), gælder uanset om eksporten sker til russiske personer, juridiske enheder eller organer, eller til enhver anden person eller enhed, hvis produktet er tiltænkt brug i Rusland.

Forbuddet finder ikke anvendelse, såfremt Erhvervsstyrelsen giver tilladelse til eksport i henhold til artikel 2, stk. 4, litra b, og artikel 2a, stk. 4, litra b.

Forbud mod teknisk bistand, mæglervirksomhed og finansiering

Leveringen af teknisk bistand, mæglervirksomhed og andre ydelser samt finansiering og finansiel bistand relateret til disse produkter er ligeledes forbudt. Dette omfatter også forsikring og genforsikring i relation til disse produkter.

Forbud mod visse aktiviteter

Derudover gælder der et forbud mod at levere én eller en kombination af flere af følgende aktiviteter: Eftersyn, reparation, inspektion, udskiftning, modifikation eller fejludbedring af et fly eller en komponent, med undtagelsen af inspektion umiddelbart før flyvning, for så vidt angår produkter eller teknologier opført på bilag XI til forordning nr. 833/2014 (se side 99).

Opfyldelse af kontrakter

Forbuddet mod salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologier, som opført på bilag XI til forordning nr. 833/2014, finder ikke anvendelse på opfyldelsen inden den 28. marts 2022 af en kontrakt, som er indgået inden den 26. februar 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.