Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Produkter til oliesektoren

En tilladelsesordning til direkte og indirekte salg, levering, overførsel og eksport af produkter, der kan anvendes i den russiske oliesektor, er indført med Rådets forordning nr. 833/2014 med senere ændringer.

Forbud mod visse produkter til oliesektoren

Forordning nr. 833/2014 med senere ændringer forbyder eksport af produkter opført i bilag II til Rusland, hvis der er grund til at tro:

  • At produkterne skal anvendes til projekter, der vedrører efterforskning og produktion af olie i vand med en dybde på over 150 meter,
  • efterforskning og produktion af olie i offshoreområdet nord for Polarcirklen,
  • eller projekter der har potentiale til at producere olie fra ressourcer, der befinder sig i skiferformationer.

Bilag II  (se til venstre i ménuen i forordningen) til forordningen indeholder også de produkter til oliesektoren, som kræver tilladelse til eksport til Rusland. Bilag II indeholder bl.a. visse pumper og dele til maskiner og produkterne defineres ud fra produkternes KN-koder (varekoder) og tilhørende beskrivelse.

Forbud mod visse serviceydelser til oliesektoren

Forordningen indeholder også forbud mod levering af serviceydelser i tilknytning til efterforskning og produktion af olie på dybt vand, efterforskning og produktion af olie i Arktis eller skiferolieprojekter i Rusland. Der er tale om serviceydelser i form af: Boring, test af brønde, logging og færdiggørelse og levering af specialiserede flydende anlæg. Forbuddet gælder dog ikke for kontrakter indgået inden 12. september 2014.

Krav om tilladelse til teknisk bistand og mæglervirksomhed

Der er krav om tilladelse til relateret teknisk bistand og mæglervirksomhed i tilknytning til produkterne opført i bilag II (se til venstre i ménuen) til forordningen. Teknisk bistand omfatter enhver form for bistand til fx reparation, udvikling, vedligeholdelse, rådgivning mv.

Krav om tilladelse til finansiering

Endelig er der krav om tilladelse til finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til produkterne i bilag II (se til venstre i ménuen), hvis der er tale om eksport til Rusland. Med finansiering menes navnlig gavebistand, lån og eksportkreditfinansiering.

Virksomheder, der ønsker at eksportere produkter opført på bilag II til Rusland, skal ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til eksporten.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningen sker ved at udfylde det digitale ansøgningsskema til dual-use produkter, idet der i skemaet under valg af tilladelsestype sættes kryds ved ”Rusland, jf. 833/2014”. Ansøgningen skal være vedlagt en særlig slutbrugererklæring, der gælder for olieprodukter til Rusland. Herudover kan der i visse sager være behov for at styrelsen indhenter nærmere dokumentation til vurdering af ansøgningen, fx i form af kontrakter eller yderligere information om det projekt, som produktet skal indgå i.

Restriktioner for handel med varer til og fra Krim og Sevastopol

Vi skal gøre opmærksom på, at der er indført særlige restriktioner for handel med varer til og fra Krim og Sevastopol, jf. Rådets forordning nr. 692/2014 med senere ændringer. Det betyder, at de fleste af de produkter, der er omfattet af bilag II til forordning nr. 833/2014, vil være forbudte at eksportere til Krim og Sevastopol.