Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Produkter til olieraffinering og likvefaktion af naturgas

Salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologier egnet til brug i forbindelse med olieraffinering og likvefaktion af naturgas i Rusland er forbudt.

Lovgrundlag

EU har vedtaget omfattende ændringer af Rådets forordning nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine. 

Gå til Rådets forordning nr. 833/2014 - konsolideret udgave pr. 27. april 2023

Gå til Rådets forordning (EU) 2023/1214 af 23. juni 2023, der ændrer forordning 833/2014

Forbud mod eksport af produkter og teknologier egnet til olieraffinering og likvefaktion af naturgas

Forbuddet mod eksport af produkter og teknologier egnet til olieraffinering og likvefaktion af naturgas, og som er opført på bilag X til forordningen, gælder uanset om eksporten sker til russiske personer, juridiske enheder eller organer, eller til enhver anden person eller enhed, hvis produktet eller teknologien er tiltænkt brug i Rusland.

I bilag X er der ud for visse KN-koder angivet et "ex". Det betyder, at ikke alle produkter omfattet af KN-koden er omfattet af eksportforbuddet, men at kun de produkter som er omfattet af den angivne KN-kode og som passer på produktbeskrivelsen ud for for KN-koden er omfattet af eksportforbuddet.

Forbud mod teknisk bistand, mæglervirksomhed og finansiering samt salg af IP-rettigheder eller forretningshemmeligheder

Forordningen indeholder også forbud mod direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed og finansiel bistand til produkter og teknologi omfattet af bilag X i forbindelse med salg, levering, overførsel, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af produkterne og teknologien til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.

Herudover er det forbudt direkte eller indirekte at sælge, licensere eller på anden måde overføre intellektuelle ejendomsrettigheder eller forretningshemmeligheder i forbindelse med produkter og teknologi omfattet af bilag X og disses levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af produkterne og teknologien til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.

Undtagelser fra forbuddene

Erhvervsstyrelsen kan tillade salg, levering, overførsel eller eksport af produkterne opført på bilag X såfremt produkterne eller den tekniske eller finansielle bistand hertil er nødvendig for at undgå situationer som kan få alvorlige og betydelige konsekvenser på menneskers helbred eller sikkerhed for miljøet.

I sådanne behørigt begrundede tilfælde kan eksporten af produkterne eller teknologien ske uden tilladelse, forudsat at eksportøren notificerer Erhvervsstyrelsen inden for 5 arbejdsdage efter, at eksporten har fundet sted. Eksportøren skal i denne notifikation begrunde, hvorfor eksporten skulle ske uden forudgående tilladelse.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning sker ved at udfylde det digitale ansøgningsskema til dual-use produkter. I skemaet under ”supplerende oplysninger” skal der redegøres for, hvordan produktet eller teknologien er nødvendig for akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der sandsynligvis vil få alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet.