Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Quickguide om Eksport til Iran

Her får du en forklaring på de spørgsmål, der bliver stillet i quickguiden over processen ved eksport til Iran.

Diagrammet tager kun højde for regler, der administreres af Erhvervsstyrelsen.

 

Vejledning til læsning af diagram

Er kunden omfattet af indefrysning?

Tjek om kunden står opført i EU's database over sanktioner

Er produktet på bilag I, II, III, VIIA eller VIIB?

 • Bilag I er de produkter, herunder varer, teknologi og software, der er listet af Nuclear Suppliers Group.
   
 • Bilag II omfatter de produkter og teknologier, som kan bidrage til oparbejdning eller aktiviteter med forbindelse til berigelse eller fremstilling af tungt vand.
   
 • Bilag III er de produkter, herunder varer, teknologi og software, der er listet af Missile Technology Control Regime.
   
 • Bilag VIIA er ERP-software konstrueret specifikt til brug i den nukleare og den militære sektor.  
   
 • Bilag VIIB er grafit og metal

Du finder bilagene her:

Er produktet et dual-use produkt?

Nogle produkter kan både bruges til civile og militære formål. Den slags produkter kaldes dual-use produkter. EU's kontrolliste indeholder de dual-use produkter, som kræver en eksporttilladelse.

Læs om dit produkt er et dual-use produkt

Er ordren omfattet af ”catch-all”?

”Catch-all” er et ekstra ”sikkerhedsnet”. Erfaringer har vist, at produkter, som ikke står på kontrollisten over dual-use produkter, alligevel kan bruges til udvikling og produktion af masseødelæggelsesvåben. ”Catch-all” er en vurdering af både produkt og kunde. Du skal fx være opmærksom på, om der er uoverensstemmelse mellem produktet og kundens branche eller den oplyste endelige anvendelse.

Læs om din ordre er omfattet af "catch-all"

Afklaring via Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen kan hjælpe med en teknisk vurdering af dit produkt ift. kontrollisten, bilag I, II og III, hvis du ikke selv kan afgøre det. ”Catch-all” fastsættes ud fra et kundetjek.

Du kan bede om en teknisk vurdering af dit produkt ved at indsende en mail til , der indeholder en kort og forståelig beskrivelse af produktet og dets beregnede anvendelse samt vedhæfte de tekniske datablade.

Som eksportør kan du få hjælp til at tjekke, om dine kunder er 'kritiske'. Udfyld formularen og få foretaget et slutbrugertjek i Erhvervsstyrelsen.

Anmod om et kundetjek

Ansøgning    

Kræves der tilladelse til eksporten, skal du benytte Erhvervsstyrelsens ansøgningsformular til dette. Med formularen skal der indsendes en slutbrugererklæring. 

Anvend skabelon til slutbrugererklæring

Brug det digitale ansøgningsskema, når du skal søge om tilladelse til at eksportere dual-use produkter.

Ansøg om tilladelse til eksport af dual-use produkter

Bemærk, at der altid skal vedhæftes en slutbrugererklæring underskrevet af den endelig slutbruger, og at ansøgningen kun kan indsendes med en virksomhedssignatur.

Fri udførsel

Hvis du som eksportør har forholdt dig til alle punkterne i rutediagrammet og ikke har svaret ”Ja” en gang, er der som udgangspunkt fri eksport. Der tages dog forbehold for den lovgivning, der ligger uden for Erhvervsstyrelsens ansvarsområder.