Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Quickguide om Eksport til Rusland

Her kan du få en forklaring på de spørgsmål, der bliver stillet i quickguiden over processen ved eksport til Rusland.

Diagrammet tager kun højde for regler, der administreres af Erhvervsstyrelsen.

 

Vejledning til læsning af diagram

Er kunden omfattet af indefrysning?

Tjek om din kunde står i EU's database over sanktioner

Er produktet et dual-use produkt?

Nogle produkter kan både bruges til civile og militære formål. Den slags produkter kaldes dual-use produkter. EU's kontrolliste indeholder de dual-use produkter, som kræver en eksporttilladelse. 

Læs om dit produkt er et dual-use produkt

Er produktet på bilag II?

Bilag II til forordning 833/2014 (se til venstre i ménuen) med senere ændringer omfatter visse produkter, der er beregnet til olieefterforsknings- og olieproduktionsprojekter

Er formodet anvendelse imod forbuddet?

Det er forbudt at levere produkter på bilag II (se til venstre i ménuen) til følgende anvendelse:

  • olieefterforskning og -produktion i vand med en dybde på over 150 meter
  • olieefterforskning og -produktion i offshore-området nord for Polarcirklen, eller
  • projekter, der har potentiale til at producere olie fra ressourcer, der befinder sig i skiferformationer, ved hjælp af hydro-fraktur

N.B. det finder ikke anvendelse på efterforskning og produktion gennem skiferformationer med henblik på at finde eller ekstrahere olie fra reservoirer, der ikke er skiferreservoirer.

Er det en militær kunde eller en kunde nævnt på bilag IV?

Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, hvis de pågældende produkter og den pågældende teknologi helt eller delvist er eller kan være beregnet til militær brug eller en militær slutbruger, eller hvis kunden er nævnt på bilag IV til EU forordning nr. 960/2014 (se til venstrei ménuen).

Bemærk, at listen ikke indeholder slutbrugere. Det vil være en særskilt vurdering.

Er ordren omfattet af catch-all?

Catch-all er et ekstra sikkerhedsnet. Erfaringer har vist, at produkter, som ikke står på kontrollisten, alligevel kan bruges til udvikling og produktion af masseødelæggelsesvåben. Catch-all er en vurdering af både produkt og kunde. Du skal fx være opmærksom på, om der er uoverensstemmelse mellem produktet og kundens branche eller den oplyste endelige anvendelse.

Læs om din ordre er omfattet af catch-all

Afklaring via Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen kan hjælpe med en teknisk vurdering af dit produkt ift. kontrollisten, bilag II og catch-all, hvis du ikke selv kan afgøre det. Du kan bede om en teknisk vurdering af dit produkt ved at indsende en mail til eksportkontrol@erst.dk, der indeholder en kort og forståelig beskrivelse af produktet og dets beregnede anvendelse samt vedhæfte de tekniske datablade.

Catch-all fastsættes ud fra et kundetjek.Som eksportør kan du få hjælp til at tjekke, om dine kunder er 'kritiske'. Udfyld formularen og få foretaget et slutbrugertjek i Erhvervsstyrelsen.

Anmod om et kundetjek

Ansøgning

Kræves der tilladelse til eksport, skal du benytte Erhvervsstyrelsens ansøgningsformular til dette. Med formularen skal der indsendes en slutbrugererklæring.

Anvend skabelon til slutbrugererklæring

Brug det digitale ansøgningsskema, når du skal søge om tilladelse til at eksportere til Rusland.

Ansøgning om tilladelse til eksport

Bemærk, at der altid skal vedhæftes en underskrevet slutbrugererklæring, og at ansøgningen kun kan indsendes med en virksomhedssignatur.

Fri udførsel

Hvis du som eksportør har forholdt dig til alle punkterne i rutediagrammet og ikke har svare ”Ja” en gang, er der fri udførsel. Der tages dog forbehold for den lovgivning, der ligger uden for Erhvervsstyrelsens ansvarsområder.