Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
16.02.2015

Sanktioner mod Iran

Hermed fremsendes til orientering og videre opfølgning:

- om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran

Gennemførelsesforordning nr. 2015/230 opdaterer bilag IX til forordning nr. 267/2012. Bilag IX indeholder en liste over de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer skal indefryses.

Derudover fremsendes til orientering

- om ændring af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran

Rådets forordning nr. 2015/229 forlænger datoen for opfyldelse af forpligtelser, der stammer fra kontrakter om import af olie, til den 30. december 2015.

Forordningerne er trådt i kraft den 12. februar 2015.

Pligten til at foretage indefrysninger påhviler den enkelte virksomhed og privatperson. Såfremt der sker indefrysning, skal Erhvervsstyrelsen straks orienteres, gerne pr. e-mail: eksportkontrol@erst.dk


Med venlig hilsen


Team Global Handel og Sikkerhed
eksportkontrol@erst.dk
Erhvervsstyrelsen
Tlf.: 3529 1500