Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
19.01.2015

Sanktioner mod Al-Qaida-organisationen

Hermed fremsendes til orientering og videre opfølgning:

Gennemførelsesforordning nr. 2015/64 opdaterer bilag I til forordning nr. 881/2002. Bilag I indeholder en liste over de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer skal indefryses.

Gennemførelsesforordningen er trådt i kraft den17. januar 2015.

Pligten til at foretage indefrysninger påhviler den enkelte virksomhed og privatperson. Såfremt der sker indefrysning, skal Erhvervsstyrelsen straks orienteres, gerne pr. e-mail: eksportkontrol@erst.dk


Med venlig hilsen


Team Global Handel og Sikkerhed
eksportkontrol@erst.dk
Erhvervsstyrelsen
Tlf.: 3529 1500