Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
11.04.2014

Sanktioner mod Al-Qaida-organisationen

Hermed fremsendes til orientering:

Forordning nr. 369/2014 opdaterer bilag I til forordning nr. 881/2001. Bilag I indeholder en liste over de personer, enheder og organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer skal indefryses.

Forordning nr. 369/2014 er trådt i kraft den 11. april 2014.

Pligten til at foretage indefrysning påhviler den enkelte virksomhed og privatperson. Såfremt der sker indefrysning, skal Erhvervsstyrelsen straks orienteres, gerne pr. e-mail: [email protected]


Med venlig hilsen

Team Eksportkontrol
Tlf. 3529 1500