Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
28.08.2015

Sanktioner mod Al-Qaida-Organisationen - opdatering af indefrysningsbilag

EU har besluttet at opdatere listen i bilag I over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler, jf.

  • Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/1473 af 26. august 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-Organisationen.

Ikrafttrædelsesdato: 29. august 2015.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail eksportkontrol@erst.dk

Se Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/1473, jf. side 5 ›