Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
07.12.2021

Sanktioner mod alvorlige krænkelser af menneskerettighederne - forlængelse

EU har vedtaget at forlænge sanktionerne mod alvorlige krænkelser af menneskerettigherneder indtil den 8. december 2023. For personer og enheder omfattet af indefrysning (artikel 3 i rådsafgørelsen) forlænges sanktionerne indtil den 8. december 2023.

Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 8. december 2021.