Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
18.02.2022

Sanktioner mod Belarus

EU har besluttet at opdatere og skærpe sanktionerne mod Belarus. Ændringerne berører bl.a. eksport af dual-use produkter og indefrysning.

Det fremgår af:

Ændringerne vedrører bl.a.:

  • Tilføjelse af fire nye definitioner om: "Mæglerservice", "Offentligt selskab", "Fordring" og "Kontrakt eller transaktion".
  • Ny bestemmelse om forbud mod mæglervirksomhed i tilknytning til produkter og teknologi med dobbelt anvendelse til miitært brug.
  • Ny bestemmelse om forbud mod direkte eller indirekte finansiering i tilknytning til produkter og teknologi med dobbelt anvendelse til militært brug.
  • Visse undtagelsesbestemmelser fra indefrysning præciseres.
  • Ny mulighed for frigivelse af indefrosne pengemidler i forbindelse med voldgiftsmæssige afgørelser.
  • Ny bestemmelse om forbud mod indfrielse af visse fordringer påvirket af restriktionerne mod Belarus.
  • Bilag IV, VII, VIII og IX til hovedforordning nr. 765/2006 opdateres.

Ikrafttrædelsesdato: 19. februar 2022.