Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
28.03.2023

Sanktioner mod Belarus - berigtigelse

EU har berigtiget oplysningerne om den fremtrædende forretningsmand Mikhail Safarbekovich Gutserie, der er omfattet af indefrysning. Den korrekte fødselsdato er 9.3.1958.

Det fremgår af:

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]