Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
02.11.2015

Sanktioner mod Belarus - opdatering af indefrysningsbilag

EU har besluttet at opdatere listen i bilag IV over personer, virksomheder og organer, som er suspenderet fra kravet om indefrysning af deres midler, jf.

  • Rådets forordning (EU) nr. 2015/1948 af 29. oktober 2015 om restriktive foranstaltninger over for Belarus

EU har besluttet at opdatere listen i bilag I over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler, jf.

  • Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/1949 af 29. oktober 2015 om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for Belarus

Ikrafttrædelsesdato: 31. oktober 2015.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail eksportkontrol@erst.dk

Se Rådets forordninger 2015/1948 og 2015/1949, jf. s. 62 og 71 ›