Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
22.02.2022

Sanktioner mod Burma/Myanmar

EU har besluttet at opdatere bilag IV over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler. 22 personer og fire virksomheder tilføjes listen i bilag IV.

Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 21. februar 2022.

EU har videre besluttet at give mulighed for at frigive visse indefrosne midler, der tilhører Khin Hlaing (bilag IV, punkt 10), eller at stille visse midler tilrådig for Khin Hlaing i forbindelse med nedlukning af olie- og gasbrønde i overensstemmelse med internationale standarder. Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 21. februar 2022.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]