Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
11.12.2020

Sanktioner mod Congo

EU har besluttet at opdatere bilag Ia over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler. Bilag Ia indeholder en liste med 11 personnavne.

Det fremgår af:

Ikraftrædelsesdato: 12. december 2020.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]