Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
13.12.2021

Sanktioner mod Den Demokratiske Republik Congo

EU har besluttet at opdatere bilag Ia over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger. Oplysningerne om 10 personer opdateres.

Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 10. december 2021.

Derudover skifter forordningen navn til "Rådets forordning (EF) nr. 1183/2005 af 18. juli 2005 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Den Demokratiske Republik Congo". Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 11. december 2021.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]