Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
13.04.2018

Sanktioner mod Congo

EU har besluttet at opdatere listen i bilag Ia over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler, jf.

Oplysningerne om Alex Kande Mupompa og Lamert Mende opdateres i bilag Ia.

Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2018.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail