Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
11.12.2019

Sanktioner mod Congo

EU har besluttet at opdatere listen i bilag Ia over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler, jf.

Bilag Ia erstattes af bilaget til forordning 2019/2101.

Ikrafttrædelsesdato: 11. december 2019.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail eksportkontrol@erst.dk