Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
05.01.2016

Sanktioner mod Den Centralafrikanske Republik - opdatering af indefrysningsbilag

EU har besluttet at opdatere listen i bilag I over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler, jf.

  • Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/2454 af 23. december 2015 om gennemførelse af artikel 17, stk. 1 og stk. 3, i forordning (EU) nr. 224/2014 om restriktive forantaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik.

To personer tilføjes listen i bilag I:

  • Haroun Gaye
  • Eugène Barret

For én person ændres oplysningerne i bilag I:

  • Oumar Younous Abdoulay

Ikrafttrædelsesdato: 25. december 2015.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]

Se Rådets gennemførelsesforordning 2015/2454, jf. s. 36 ›