Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
31.07.2020

Sanktioner mod Den Demokratiske Folkerepublik Korea

EU har besluttet at opdatere listen i bilag XV, XVI, XVII og XVIII over personer og enheder, som skal have indefrosset deres midler.

Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2020

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail