Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
14.07.2015

Sanktioner mod Hviderusland - opdatering af indefrysningsbilaget

Til orientering og videre opfølgning fremsendes:

Forordning 2015/1133 opdaterer bilag I til forordning nr. 765/2006. Bilag I indeholder en liste over de personer, virksomheder og organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer skal indefryses.

Forordningen er trådt i kraft den 14. juli 2015.

Pligten til at foretage indefrysninger påhviler den enkelte virksomhed og privatperson. Såfremt der sker indefrysning, skal Erhvervsstyrelsen straks orienteres, gerne pr. e-mail: [email protected]


Med venlig hilsen


Team Global Handel og Sikkerhed
[email protected]
Erhvervsstyrelsen
Tlf.: 3529 1500