Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
25.09.2018

Sanktioner mod Irak

EU har besluttet at opdatere listen i bilag III over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler, jf.

State Company for Electrical Industries udgår af bilag III.

Ikrafttrædelsesdato: 26. september 2018.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail