Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
22.04.2022

Sanktioner mod Irak

EU har besluttet at opdatere bilag III og IV over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler. En sammenslutning udgår af listen i bilag III, og to personer udgår af listen i bilag IV.

Det fremgår af:

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/665 af 21. april 2022 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak

Ikrafttrædelsesdato: 23. april 2022.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]