Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
13.04.2021

Sanktioner mod Iran

EU har besluttet at opdatere bilag I over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler. Hassan Haddad udgår af bilag I, og oplysningerne om 34 personer og en enhed opdateres. Derudover forlænges sanktionerne indtil den 13. april 2022.

Opdatering af bilag I fremgår af:

Forlængelse af sanktionerne fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 13. april 2021.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]