Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
18.10.2022

Sanktioner mod Iran

EU har besluttet at opdatere bilag I over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler. En række personer og enheder er blevet opført i listen i bilag I.

Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 17. oktober 2022.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]