Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
22.05.2023

Sanktioner mod Iran

EU har besluttet at opdatere bilag I til EU's forordning nr. 359/2011 om personer, enheder eller organer, som skal have indefrosset deres midler. I bilag I tilføjes fem personer og to enheder.

Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 22. maj 2023.

 

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail