Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
28.05.2019

Sanktioner mod Iran

EU har besluttet at opdatere listen i bilag IX over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler, jf.

Oplysningerne om en række personer og virksomheder opdateres, og nogle virksomheder tilføjes eller udgår af listen i bilag IX.

Ikrafttrædelsesdato: 29. maj 2019.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail eksportkontrol@erst.dk