Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
16.07.2015

Sanktioner mod Iran - kommende lempelser af sanktionerne mod Iran

Den 14. juli 2015 er der indgået en endelig aftale med Iran om Irans atomprogram, den såkaldte Joint Comprehensive Plan of Action

Aftalen betyder, at EU på sigt vil løfte alle sanktioner, der relaterer sig til Irans atomprogram, når det er bekræftet, at Iran overholder sin del af aftalen. Der er derfor en række krav til gennemførelsen af aftalen, der skal være opfyldt, før sanktionerne kan ophæves eller suspenderes. Det betyder, at EU´s nuværende sanktioner mod Iran fortsat er gældende.

Det betyder også, at de midlertidige lempelser, bl.a. vedr. pengeoverførsler, der har været gældende siden januar 2014 (gennemført med Rådets forordning nr. 42/2014), er forlænget til den 14. januar 2016, jf. Rådets afgørelse 2015/1148. Du kan læse afgørelsen her:

Afgørelsen er trådt i kraft den 14. juli 2015.

Erhvervsstyrelsen vil løbende orientere om de kommende lempelser af EU´s sanktioner over for Iran. Lempelserne vil blive gennemført i EU/Danmark via en EU-forordning.

På EU's hjemmeside kan du læse EU's pressemeddelelse om atomaftalen. Nederst i pressemeddelelsen finder du et link til selve aftalen og bilag. Se særligt bilag II om sanktioner og bilag V om gennemførelsen af aftalen.

Du kan læse mere om indholdet af de gældende sanktionerne mod Iran på vores hjemmeside.


Med venlig hilsen

Team Global Handel og Sikkerhed
[email protected]
Erhvervsstyrelsen
Tlf.: 3529 1500