Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
17.08.2015

Sanktioner mod Iran - status for lempelse af sanktionerne

Den 14. juli 2015 blev der indgået en endelig aftale med Iran om Irans atomprogram, den såkaldte Joint Comprehensive Plan of Action. Aftalen skitserer en proces for, hvordan EU’s sanktioner mod Iran forventes lempet.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en præsentation (link til præsentationen), der giver et overblik over, hvilke af EU’s sanktioner der bliver lempet hvornår.

Det skal i den forbindelse understreges, at der endnu ikke er sket lempelser af EU´s nuværende sanktioner mod Iran, der således fortsat er gældende. Samtidig kan situationen ændre sig, og præsentationen giver derfor kun et overblik over situationen pt.

Erhvervsstyrelsen vil løbende orientere om de kommende lempelser af EU´s sanktioner over for Iran. Lempelserne vil blive gennemført i EU/Danmark via en EU-forordning.

På EU's hjemmeside kan du finde aftaleteksten. Se særligt bilag II om sanktioner og bilag V om gennemførelsen af aftalen.
Du kan læse mere om indholdet af de gældende sanktionerne mod Iran på vores hjemmeside.

Med venlig hilsen

Team Global Handel og Sikkerhed
eksportkontrol@erst.dk
Erhvervsstyrelsen
Tlf.: 3529 1500