Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
22.05.2019

Sanktioner mod ISIL og Al-Qaida

EU har besluttet at opdatere listen i bilag I over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler, jf.

Islamic State in Iraq and the Levant - Khorasan (ISIL-K) tilføjes listen i bilag I, og Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi udgår af listen i bilag I.

Ikrafttrædelsesdato: 17. maj 2019.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail eksportkontrol@erst.dk