Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
27.08.2019

Sanktioner mod ISIL og Al-Qaida

EU har besluttet at opdatere listen i bilag I over personer, grupper og enheder, der skal have indefrosset deres midler, jf.:

  • Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1375 af den 26. august om 305. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2022 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne.

Identifikationsoplysningerne for én person under overskriften "Fysiske personer" ændres.

Ikrafttrædelsesdato: 28. august 2019

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail eksportkontrol@erst.dk

Se Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1375 af 26. august 2019 >