Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
06.09.2019

Sanktioner mod ISIL og Al-Qaida

EU har besluttet at opdatere listen i bilag I over personer, grupper og enheder, der skal have indefrosset deres midler, jf.:

Identifikationsoplysningerne for én person under overskriften "Fysiske personer" ændres.

Ikrafttrædelsesdato: 28. august 2019.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail eksportkontrol@erst.dk