Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
25.09.2018

Sanktioner mod Libyen

EU har besluttet at opdatere listen i bilag II over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler, jf.

Identifikationsoplysningerne om en række personer i bilag II opdateres.

Ikrafttrædelsesdato: 28. oktober 2016.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail