Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
03.08.2015

Sanktioner mod Libyen - opdatering af indefrysningsbilag

EU har besluttet at opdatere listen i bilag III over personer og virksomheder, som skal have indefrosset deres midler, jf.

  • Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/1323 af 31. juli 2015 om gennemførelse af artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) nr. 240/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]

Se Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/1323, jf. side 4 ›