Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
28.02.2023

Sanktioner mod Mali

EU har besluttet at opdatere bilag Ia over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler. En person, Ivan Aleksandrovitch MASLOV, tilføjes listen i bilag Ia.

Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 25. februar 2023.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]