Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
22.03.2021

Sanktioner mod Myanmar/Burma

EU har besluttet at opdatere bilag IV over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler. 11 personer tilføjes bilag IV.

Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 22. marts 2021.

Derudover opdateres bestemmelsen i artikel 4a, stk. 3, om baggrund for indefrysning. Det fremgår af:

Ikrafttrædelsesdato: 22. marts 2021.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]