Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
24.01.2019

Sanktioner mod Nordkorea

EU har besluttet at opdatere listen i bilag XV over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler, jf.

Chu Kyu-Chang og Kim Youn-Chun udgår af listen i bilag XV.

Ikrafttrædelsesdato: 23. januar 2019.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail