Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
12.08.2021

Sanktioner mod Nordkorea

EU har besluttet at revidere bilag XIII, XV og XVI over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler.

De restriktive foranstaltninger over for alle personer og enheder på listerne i bilag XV og XVI opretholdes, og begrundelsen for ti personer og én enhed samt de identificerende oplysninger om fire personer ajourføres. Endvidere ajourføres de identificerende oplysninger om én person på listen i bilag XIII.

Det fremgår af:

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1300  af 5. august 2021 om gennemførelse af forordning (EU) 2017/1509 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

Ikrafttrædelsesdato: 7. august 2021.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail eksportkontrol@erst.dk