Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
22.04.2022

Sanktioner mod Nordkorea

EU har besluttet at opdatere bilag XV og bilag XVI over personer, virksomheder og organer, som skal have indefrosset deres midler. Fire personer tilføjes til listen i bilag XV og fire personer og fire enheder tilføjes til listen i bilag XVI.

Det fremgår af:

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2022/659 af 21. april 2022 om gennemførelse af forordning (EU) 2017/1509 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

Ikrafttrædelsesdato: 21. april 2022.

Bemærk: Det er din/virksomhedens pligt at foretage indefrysning og straks at orientere Erhvervsstyrelsen om det, gerne pr. e-mail [email protected]